BSRU : การช่างตะวันตกสู่ราชบุรี จากสกู๊ปข่าวศิลปะ-บันเทิง ช่อง Thai PBS

ภาพบรรยากาศการจัดโครงการ “ตามรอย 150 ปีศรีสุริยวงศ์” : การช่างตะวันตกสู่ราชบุรี จากสกู๊ปข่าวศิลปะ-บันเทิง ช่อง Thai PBS ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ร่วมกับคณะอนุกรรมการฯด้านประชาสัมพันธ์ จัดโครงการขึ้น เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
ขอบคุณภาพข่าวจาก : Thai PBS
ดูเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : http://news.thaipbs.or.th/content/253110
ติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการ “ตามรอย 150 ปีศรีสุริยวงศ์” เพิ่มเติมได้ที่ Facebook : BSRU News


BSRU :การเสวนเรื่อง คุณชายช่วง จากข้าบดินทร์สู่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งสยามประเทศ

วันที่ 19 มกราคม 2559 เสวนาเรื่อง “คุณชายช่วง : จากข้าบดินทร์สู่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแห่งสยามประเทศ วิทยากรโดย คุณวรรธนวรรณ จันทรจนา เจ้าของนามปาก วรรณวรรธน์ นักเขียนชื่อดัง แห่งบ้านวรรณกรรม ณ เวทีหอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 เวลา 13.00 น.


BSRU :ผลงานด้านการช่างของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการเสวนากิจกรรมตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์
เรื่อง “ผลงานด้านการช่างของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”
ในงานฉลองอายุวัฒนมงคล 60 ปี พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาส
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โดยมีวิทยากรทั้ง 4 ท่าน
ได้แก่ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร / พระราชปฏิภาณมุนี วัดประยุรวงศาวาสฯ / อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย / คุณธีรนันท์ ช่วงพิชิต นักวิชาการแห่งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี
มาให้ความรู้และประวัติของเจดีย์ ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้สร้างพระบรมธาตุมหาเจดีย์ต่อจนเสร็จสมบูรณ์ต่อจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4


BSRU: 150ปี ศรีสุริยวงศ์:"สังคมและเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง"

วันที่ 28 ตุลาคม 2558 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ โดย คณะอนุกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นบุคคลสำคัญของโลก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เชิญสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม "ตามรอย 150 ปี ศรีสุริยวงศ์"ในหัวข้อ "สังคมและเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง" ล่องเรือในเส้นทางจากสะพานพระปิ่นเกล้า-เอเชียทีค ริเวอร์ฟร้อนท์ ฟังการบรรยายตลอดเส้นทางจากวิทยากร คุณจุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา และฟังเสวนาที่กรมเจ้าท่า โดยมี อ.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ร่วมเสวนา


BSRU: งานแถลงข่าว "150ปี ศรีสุริยวงศ์ ผุ้สำเร็จราชการแผ่นดิน"

มื่อวันที่ 19 มกราคม 2558  ณ ห้องรับรอง อาคาร 1 ชั้น 4

โดยมี - ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ว่าที่อธิการบดี(รอโปรดเกล้า)
- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน และประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ด้านเนื้อหาภาษาไทย)
- อ.พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานเพื่อเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี
สุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ด้านประชาสัมพันธ์) กล่าวถึงแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเสนอชื่อฯ (ด้านประชาสัมพันธ์)
ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้......


BSRU: ย้อนรอยสังคมสมัย ร.๔ - ร.๕  ผ่านวรรณกรรมจีน

วันที่๒๑ กรกฎาคม ๕๗ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดกิจกรรม “ตามรอย ๑๕๐ ปีศรีสุริยวงศ์” เรื่อง ย้อนรอยสังคมสมัย ร.๔-ร.๕ ผ่านวรรณกรรมจีน ณ หอสมุดพระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามวรวิหาร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้สื่อข่าวให้ความสนใจเข้าฟังและร่วมทำข่าวเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาศดีที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ ๓ ท่าน คือ อาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย คุณสุขสันต์ วิเวกเมธากร นักเขียน นักแปลเกี่ยวกับเรื่องจีน และอาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน นักค้นคว้าด้านวัฒนธรรมจีน ได้มาร่วมเสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ ร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรม "ตามรอย ๑๕๐ ปีศรีสุริยวงศ์” ครั้งต่อไป... จะตามรอยคุณชายช่วง จากละคร ข้าบดินทร์ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารผ่าน BSRU NEWS และ BSRU Bulletin เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป