ย้อนรอยสังคมสมัย ร.๔ - ร.๕ ผ่านวรรณกรรมจีน


การเสวนา "ผลงานด้านการช่างของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)


สังคมและเศรษฐกิจหลังสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง


คุณชายช่วง:จากข้าบดินทร์สู่ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน


การช่างตะวันตกสู่ราชบุรี โดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)