วันที่ 19 มกราคม 2559

นิทรรศการ ๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก

กว่า ๒ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ดำเนินการเรื่องเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก ขณะนี้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้ดำเนินงานจนแล้วเสร็จ


ขั้นตอนการเสนอชื่อ เริ่มด้วยการเสนอเรื่องไปที่กระทรวงศึกษาธิการของไทยภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีแบบเสนอชื่อ (ANEX II) และแฟ้มข้อมูล  (Portfolio) เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาของกระทรวงฯ พิจารณา จากนั้นเรื่องจะส่งไปยังสำนักงานใหญ่ของยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  จะมีการพิจารณาและมีการประชุมสมัยสามัญ ช่วงมกราคม ๒๕๖๐  และเมษายน  ๒๕๖๐ หลังจากประชุมนัดดังกล่าว เราจะได้ทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการ จะเป็นช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นจะเป็นการวางแผนการทำงานและงบประมาณเพื่อการประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลองในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวาระครบ ๑๕๐ ปี แห่งการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินของสมเด็จเจ้าพระยา บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค)


เรื่องราวตลอด ๒ ปี ของการค้นคว้า จัดทำเนื้อหา และกระบวนการนำเสนอ ได้ถูกสรุปให้เห็นแก่นสำคัญ ฉายภาพประวัติศาสตร์สำคัญในมิติ ที่กระชับ มีสุนทรียะ ผ่านนิทรรศการ “๑๕๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก”


เฉพาะวันที่ ๑๘–๑๙ มกราคม ๖๐ ณ อาคาร ๑ ชั้น ๔


วันที่ 14,18-19,28-29 มกราคม 2559

กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
วันที่ 14, 18 - 19 และ 28 - 29 มกราคม 2560
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีวางพวงมาลาสักการะ การเดินเพื่อสุขภาพ การจัดนิทรรศการ “150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก” การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงความสามารถของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน การประกวดดนตรีไทย วงโยธวาทิต การขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย